راهنمای برندگان لاتاری گرین کارت

اگر جزو برندگان لاتاری گرین کارت آمریکا هستید، این بخش مخصوص شماست. مرکز «یو اس ای لاتاری»، آماده ارائه خدمات ویژه به قبول شدگان لاتاری گرین کارت میباشد.