مرکز «یو اس ای لاتاری» با استفاده از كادر مجرب و متخصص با سابقه چندين ساله در زمينه ثبت نام در لاتارى گرين كارت آمريكا ميباشد. اين كادر مجرب شما را از زمان ثبت نام اوليه تا دریافت ویزا (بررسى مدارك، ثبت نام نهايى، تهيه مدارك پس از قبولى، مصاحبه در سفارت، دريافت ويزا و رسيدن به آمريكا) پشتيبانى ميكند. با ما هرگز تنها نخواهيد ماند.