با تشکر از حسن انتخاب شما ، لطفا به موارد زیر توجه فرمایید .