نتیجه لاتاری ۲۰۱۶

اعلام نتایج لاتاری ۲۰۱۶ در تاریخ ۵ ماه می سال ۲۰۱۵ انجام شد، تعداد ۴۵۰۱ نفر برنده از ایران اعلام شد. تعداد ۵۰ هزار ویزا در سطح جهانی صادر شد. برای ایرانیان تعداد ۳۵۰۰ ویزا مطابق قوانین صادر شد. برندگان تا پایان سپتامبر سال ۲۰۱۶ امور اداری را به پایان رساندند و پس از اخذ ویزا شش ماه مهلت حضور در خاک آمریکا را برای تبدیل ویزا به گرین کارت داشتند.

اعلام نتایج لاتاری ۲۰۱۶